Ontwikkeling van peuters

Op 2-3 jarige leeftijd zetten kinderen een aantal grote stappen in hun persoonsontwikkeling en daarmee is de peutertijd een belangrijke fase in de totale ontwikkeling van kinderen. In deze periode doen zich zowel voor het kind als voor de ouders veel nieuwe situaties voor. Het kind moet telkens nieuwe ervaringen en gewaarwordingen verwerken en leren hanteren. (ontwikkelingstaken)

Dit plaatst ouders steeds voor nieuwe vraagstukken (opvoedingstaken) De harmonie, die in de babytijd is ontstaan tussen ouder en kind, kan flink verstoord worden. Ouder en kind zoeken naar een nieuw evenwichtspunt. Dit herhaaldelijk zoeken vraagt veel veerkracht van ouders.

Van der Boom (1999) heeft de ontwikkelingslijn van 0-18 jarigen beschreven. Als we haar indeling volgen dan zijn de volgende ontwikkelingstaken voor 2 en 3 jarigen van belang. Hechting, exploratie, autonomie en sociale competentie. Van der Boom beschrijft deze taken als volgt:

Hechting

Eigenlijk is hechting een ontwikkelingsstap die kinderen voor hun tweede levensjaar gezet moeten hebben. In sommige gevallen is dit proces niet (volledig) doorlopen en kan de kwaliteit van de ouder-kindrelatie bij 2-3 jarigen nog beïnvloed worden.

Als voorwaarde voor een adequate hechting tussen ouder en kind wordt de ‘responsieve beschikbaarheid’ van ouders genoemd. Een responsieve houding van ouders bevordert het vertrouwen van het kind in de ouder, wat weer positieve effecten heeft op het zelfvertrouwen van het kind. In het tweede levensjaar kan het kind dan steeds zelfstandiger gaan functioneren.  Het positief reageren op de behoefte aan contact zal het kind op den duur zelfstandig maken.

Wanneer het kind eenmaal een goede band heeft met de ouder/verzorger en zich geaccepteerd voelt, zal het invoeren van enkele regels de relatie niet schaden. Het kan zelf een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het kind. Bij het leren van de eerste regels zijn er twee uitgangspunten. Het mogen niet teveel regels zijn en de regels moeten consequent worden toegepast (Riksen Walraven 1981)

Frieda Verhage
info@positiefbenaderen.nl

DEEL dit artikel s.v.p. met jouw netwerk door op de onderstaande Tweet, Like, Share knoppen te klikken, of schrijf als reactie een vraag over iets wat je nog graag zou willen weten, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *