AutismeBelevingsCircuit

Wil je je inzicht in autisme vergroten? Volg dan het AutismeBelevingsCircuit. In één dagdeel ervaar je wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw manier van denken. Het circuit werkt als een eye-opener.

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?

Het AutismeBelevingsCircuit geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven en wat er omgaat in hun gevoelswereld. Niet via complexe theorieën, maar door middel van korte en praktische opdrachten.

Via tien opdrachten brengt het AutismeBelevingsCircuit de deelnemers in de gevoelswereld van het autisme. Autisme is beter te begrijpen als men zelf kan ervaren hoe het is om informatie anders te verwerken. Door deze workshop ervaart de deelnemer dit zintuiglijk en aan den lijve. Tevens worden er tips gegeven na elke opdracht hoe hiermee het beste om te gaan en wordt hierbij ook kort de vertaalslag gemaakt vanuit theoretische kaders. Zodat men niet alleen ervaart hoe het is, maar vooral ook na afloop autismevriendelijker kan werken en de vertaalslag weet te maken naar de eigen dagelijkse praktijk.

Duur van deze workshop        

Deze workshop duurt 2,5 uur en wordt in company uitgevoerd op een nader te bepalen locatie. Deze workshop kan zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden. Zaalhuur, koffie/thee wordt door de organisatie zelf verzorgd.

Kosten                    

De prijs voor deze workshop bedraagt in totaal € 495,00. Het bedrag is inclusief voorbereiding en reistijd, deelnemers ontvangen het boekje Autismevriendelijkheid (maximaal 20 deelnemers)