Kindertolk traject

Als Kindertolk® kan ik de boodschap die jouw kind voor je heeft begrijpelijk vertalen. Inzicht in de boodschap van je kind kan vaak al voldoende zijn om verbetering te realiseren.

Een Kindertolk® traject bestaat uit meestal uit 3 afspraken. 


1. Intake
gesprek
Tijdens de eerste afspraak vraag ik je om te vertellen over jouw kind(eren). Ik zal af en toe wat vragen stellen, maar jij bent grotendeels aan het woord. Ik zal jouw woorden zo nauwkeurig mogelijk noteren, omdat deze voor mij de sleutel zijn naar de boodschap die jouw kind voor jou heeft.


2. Het terugkoppelingsgesprek
Na het intakegesprek, in het tweede consult staat de boodschap van jouw kind centraal. We kijken samen naar die boodschap en nemen de tijd om stil te staan bij het gevoel dat die boodschap jou geeft. Uiteraard kijken we ook hoe je handen en voeten kunt geven aan de boodschap van je kind.


3. Het follow-up gesprek

Tijdens de derde afspraak kijken we opnieuw naar het gedrag of de gezondheid van jouw kind. We staan stil bij de veranderingen, zowel bij jouw kind als bij jezelf. Als die veranderingen bevredigend zijn, dan sluiten we het traject af.
Wil je hierna nog verdere begeleiding dan bespreken we samen je wensen.