Home/Over Mij

Positiefbenaderen.nl staat voor kijken naar de dingen die wel werken.

Sinds 2002 ben ik werkzaam in de kinderopvang
De ervaring uit mijn werk en opleidingen heb ik meegenomen en verwerkt in de trainingen en workshops die ik aanbied.
Inmiddels ben ik deskundig op het gebied van kinderopvang en gastouderopvang, en geef ik trainingen aan pedagogisch medewerkers, gastouders en vrijwilligsters.
Daarnaast geef ik training en voorlichting over de begeleiding van mensen met ADHD/Autisme en biedt ik individuele ouders van jonge kinderen opvoedondersteuning waarbij zij handvatten krijgen om op een positieve en constructieve manier op het gedrag van hun kind(eren) te reageren.

Tijdens de opleiding tot kindertolk® heb ik geleerd en ervaren dat kinderen op een onbewust niveau boodschappen afgeven aan hun ouders. Deze signaleren leren lezen, interpreteren en van hieruit handelen biedt een opening om weer in harmonie met elkaar om te gaan. Ouders ervaren wat nodig is om liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders te worden. Precies dat is wat kinderen in hun eigen belang van hun ouders vragen.

Is onderstaande voor jou van toepassing?

• Mijn kind slaapt slecht
• Mijn kind eet niet (goed)
• Mijn kind luistert niet naar me
• Mijn kind is onzeker of angst
• Mijn kind wil niet naar school
• Mijn kind heeft terugkerende klachten zoals; hoofdpijn, buikpijn, allergie, eczeem

Herken je je in bovenstaande zaken en zoek je oplossingen? Dan ben ik wellicht de aangewezen persoon om je daarin te ondersteunen.

‘Het probleem wordt nooit opgelost op het niveau waarop het zich manifesteert. Je kunt om het op te lossen, terug naar het niveau waarop het probleem ontstaan is.’