Het resultaat

Het mooie is dat de stappen die ouders in hun eigen leven ondernemen niet alleen henzelf ten goede komen, maar ook direct positief doorwerken op het welzijn van hun kinderen. Kinderen spiegelen namelijk ook dat het goed gaat! En dat is wat ze willen: dat het goed gaat met hun ouders. Dat ouders zichzelf zijn, hun hele zelf met alles er op en er aan, zonder voorbehoud. Met hun sterke én hun zwakke punten, met hun vreugde én hun pijn. Liefdevolle erkenning van hun zwakke punten en hun pijn kan er voor zorgen dat ze milder met zichzelf en hun omgeving (gezin) omgaan. Het zorgt voor rust, het bespaart ouders de moeite van het nastreven van een onhaalbaar doel en dat creëert veiligheid. Wanneer er veiligheid is kan liefde groeien. Als Kindertolk kan ik de boodschap die je kind voor jou heeft begrijpelijk vertalen. De tools die aangereikt worden maken dit direct inzichtelijk en werkbaar. Door hier zelf mee aan de slag te gaan ervaar je opnieuw levensgeluk en harmonie in je gezin en kan je kind ontspannen!


Er zijn een aantal prettige voordelen aan het werken met PresentChild®

* Je kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden
* Het is geschikt voor kinderen van alle leeftijden
* Zowel jij als je kind profiteert van de behandeling
* De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurige resultaten en weinig terugval
* De methode PresentChild® draagt al sinds 1994 bij aan het welzijn van kinderen en hun opvoeders.

Dus laat je – net als duizenden ouders vóór jou – verrassen en open de toegang tot groeikracht, gezondheid en goede verbindingen in jouw gezin. Maak nu een afspraak!